Biznis

Zašto je PR važan za svako poslovanje?

Veliki broj ljudi je čuo za pojam PR, ali mnogi među njima ne shvataju šta on zapravo znači. Iako mnoge organizacije veruju da su odnosi s javnošću odličan način za izgradnju njihovog marketinškog pristupa i jačanje brenda na internetu, malo njih zna zašto određene kompanije ulažu više svog vremena i napora da imaju kvalitetnu komunikaciju sa svojom ciljnom grupom.

odnosi s javnošću

Naime, PR se odnosi se na deljenje relevantnih informacija na pravim mestima kako bi se izgradila reputacija brenda. Agencije za odnose sa javnošću sarađuju sa organizacijama i pomažu im da izgrade imidž u određenoj industriji. Kroz efikasne marketinške strategije, pomenute agencije promovišu poslovanja svojih klijenata.

Odnosi sa javnošću su ključni segment u promeni budućnosti vašeg poslovanja. Кada se primenjuju na odgovarajući način, PR aktivnosti mogu značajno poboljšati poslovanje kompanije, dajući joj moć da prevaziđe gotovo svaku prepreku. PR je od vitalnog značaja za bilo koji brend, i to iz brojnih razloga:

  • Poboljšava reputaciju poslovanja

U bilo kojoj industriji, poverenje klijenata ima ključnu ulogu u određivanju uspešnosti poslovanja, odnosno, da li će posao nastaviti da se razvija ili će se ipak okončati. Nedostatak poverenja publike takođe može dovesti do gubitka prodaje. Međutim, kada se angažuje neko iz odnosa sa javnošću, to stručno lice može povećati kredibilitet poslovanja kroz različite uticajne veze i strategije.

Uz pomoć PR-a možete poslati relevantne poruke svojoj publici, a koje su u skladu sa imidžom vašeg brenda. Na taj način ciljnim kupcima možete predložiti ideje na koje će oni pozitivno odreagovati.

  • Jača odnose sa zajednicom

Angažovanjem PR menadžera vremenom ćete uspostaviti nove veze, postaćete član raznih grupa, sa kojima delite zajedničke interese, i postepeno ćete se povezivati sa lokalnim tržištem. Kada ste aktivni član u okviru svoje zajednice, imate mogućnosti da upoznate veći broj ljudi koji upravo tragaju za uslugama koje vi možete da im pružite.

Svoje vreme ćete moći da posvetite organizacijama, koje dele ideje i vrednosti poput vaših, a to vam daje priliku da se pokažete kao preduzeće od poverenja. Sve veći broj ljudi će čuti za vas, a to će vam omogućiti da korak po korak doprete i do onih uticajnijh ljudi na tržištu, sa kojima možete uspostaviti potencijalnu saradnju.

  • Poboljšava prisustvo kompanije na internetu

U današnjem svetu u kom smo svi digitalno povezani, PR pomaže kompanijama da maksimalno iskoriste svoje prisustvo na mreži. Pored toga što organizacijama mogu pružiti podršku i smernice za adekvatno plasiranje na internetu, PR agencije su tu i ako nešto krene po zlu kada je u pitanju izgradnja imidža brenda. Uz pomoć društvenih medija, saopštenja za štampu i sajtova koji objavljuju promotivne sadržaje, PR kompanije mogu da pomognu svojim klijentima da postignu željene ciljeve i prevaziđu prepreke, koje bi ih sprečile na putu do uspeha.

Dobra PR agencija uglavnom ima jake veze sa novinarima, koji će vam pomoći da proširite vest o svom poslovanju na internetu i van njega. Angažovanjem PR menadžera, kompanije mogu pratiti interese potrošača i pomoći  menadžmentu da reši razne sukobe i relativno brzo pronađe adekvatno rešenje.

Marketing i odnosi sa javnošću

Savremeno tržište raspolaže jakom konkurencijom u svim oblastima poslovanja, a to zahteva visok nivo profesionalnosti i domišljatosti kompanija kako bi se istakle među brojnim konkurentima. Plasiranje mnošto sličnih proizvoda jeste razlog zašto se mnogi preduzetnici pitaju kako da svoj proizvod razlikuju među stotinama sličnih.

Danas se pomoću adekvatnog marketinga utiče na potrošače da spoznaju najbolje karakteristike određenog proizvoda i da ga prihvate kao jedinstvenog na tržištu. Da bi vaše preduzeće uspešno komuniciralo sa ciljnom publikom, potrebno je da primenite adekvatan marketing, koji je efikasan u stvaranju izvanrednog imidža brenda i postizanju njegove veće vidljivosti:

  • Video marketing: Dokazano je da snimci značajno utiču na publiku i među njom podstiču veću svest o datom brendu. Najbolja opcija jeste kreirati zanimljive snimke, koji mogu držati pažnju publike tokom čitavog trajanja video zapisa. Ova vrsta marketinga je preporučljiva bilo za manja ili veća preduzeća, jer je vrlo jednostavna i povoljna.
  • Unakrsni marketing: Ovaj tip marketinga podrazumeva da se dva ili više preduzeća udruže i zajednički promovišu svoje usluge i proizvode, koji su međusobno slični. Takođe se pruža mogućnost uspostavljanja dugoročne saradnje uz niže troškove promocije.
  • Politički marketing: Ukoliko ste predstavnik političke partije i želite da doprete do većeg broja glasača i donatora, onda je pravo rešenje za vas politički marketing, koji vam omogućava da plasirate svoje poruke putem raznih društvenih kanala, što je preduslov za uspešnu kampanju.

Da biste utvrdili koji marketing je najbolji izbor za vašu PR strategiju, topla preporuka je da kombinujete više njih, kako biste vremenom spoznali koji među njima pruža visoke rezultate. Na primer, ukoliko želite bolje rezultate u toku političke kampanje, možete angažovati stručna lica, koja će istovremeno snimiti video na pomenutu temu i sprovesti adekvatan politički marketing. Da biste uspostavili pravi odnos sa javnošću, važno je da imate jasnu predstavu o tome ko je vaša ciljna publika, šta ih zanima i kako možete da im se obratite.

Kako da vaša PR strategija bude delotvorna?

Zarad uspešne PR strategije, razvijene su mnoge tehnike koje se primenjuju široko u komercijalnim aktivnostima. Najvažnije među njima podrazumevaju:

  • Umetanje nacionalnih simbola uz slogane;
  • Blagovremeno organizovanje akcija i događaja koji će uticati na javnost;
  • Dopiranje do publike putem raznih društvenih kanala;
  • Pružanje kvalitetnih usluga i proizvoda zarad zadovoljstva klijenata/kupaca.

Pomenute tehnike deluju efikasno samo ako postoji dvostrana interakcija. Veoma je važno da osigurate transparentnu komunikaciju sa javnošću, jer tako možete čuti mišljenja svoje ciljne publike i na osnovu njihovih komentara primeniti odgovarajuću tehniku.

Da zaključimo…

Na osnovu svega gore navedenog, agencije za odnose sa javnošću mogu pružiti perspektivnu budućnost preduzećima, primenom adekvatnih tehnika. Dobro osmišljena PR strategija stvara pozitivnu sliku preduzeća na duže vreme i predstavlja siguran korak ka stabilnom uspehu kompanije. Jedan dan nije dovoljan za razvijanje efikasne strategije. Neophodno je temeljito planiranje, koje objedinjuje definisanje ciljne publike i njenih interesa, kao i potencijalne komunikacione kanale. Stručnjaci za odnose sa javnošću ipak preporučuju kombinovanje različitih PR strategija, jer spoj više kvalitetnih tehnika može dovesti do boljeg uspeha.

Spektrum kooperativa
Spektrum kooperativa (www.spektrum.rs) – programerska, marketinška i SEO firma.