srećna-cevojka-polje-suncokreta
Preporučujemo, Zdrave navike

Više od sreće: Psihološki bogat život je dobar život

Ono što dobijamo od psihološkog bogatstva, a što nam sreća ne pruža.

Da li mislite da dobar život znači srećan život? Smislen život? Može biti. Ali postoji još jedna dimenzija dobrog života, koja se do sada, uveliko potcenjivala. U važnom članku ,,Psihološki bogat život: izvan sreće i smisla’’, koji je upravo dostupan online na Psychological Review, Shigehiro Oishi sa Univerziteta u Virdžiniji i Erin C. Westgate sa Univerziteta u Floridi pokazuju nam da je psihološko bogatstvo vrsta dragocenosti, koja može doprineti zaista dobrom životu.

Spektrum kooperativa
Spektrum kooperativa (www.spektrum.rs) – programerska, marketinška i SEO firma.

Oishi i Westgate definišu psihološki bogat život kao „onaj kog karakterišu različita zanimljiva i perspektivno-promenljiva iskustva”. Ne pokušavaju da nam kažu šta bi trebalo da se računa kao dobar život. Umesto toga, oni pitaju kakve idealne živote ljudi zamišljaju za sebe, a psihološki bogat život je jedan od onih, koji ljudi žele.

Srećni, smisleni i psihološki bogati životi imaju nešto zajedničko – ne morate nužno da birate. Ali psihološki bogat život razlikuje se od te druge dve vrste dobrih života.

Кoje su karakteristike psihološki bogatog života?

Tri ključne karakteristike psihološki bogatog života su raznolikost, zanimljivost i iskustva koja dovode do promene perspektive i pogleda na život. „Upitnik o psihološki bogatom životu“ potvrđuje te karakteristike.

 • Raznolikost: „Moj život je bio pun jedinstvenih, neobičnih iskustava.“
 • Interes: ,,Imao sam mnogo zanimljivih iskustava.”
 • Promene perspektive: „Na samrti ću verovatno reći: – Video sam i naučio mnogo – “.

Кarakteristike srećnog života su veoma različite i one uključuju udobnost, sigurnost i radost. Кarakteristike smislenog života su takođe različite i uključuju značaj i svrhu.

Ličnost: Кoje vrste ljudi vode psihološki bogate živote?

Najmanje tri karakteristike ličnosti odlikuju ljude koji vode psihološki bogat život:

 • Oni su znatiželjni.
 • Raspoloženi su za sticanje iskustava (na primer, imaju nekonvencionalne stavove, umetničku osetljivost, intelektualnu radoznalost, fleksibilnost, dubinu osećanja).
 • Intenzivno doživljavaju emocije, pozitivne i negativne.

Nije dovoljno samo doživeti snažne emocije. Takođe morate razmisliti o tim emocionalnim iskustvima i pokušati da im date smisao.

Lični rast, autonomija, prihvatanje sebe, svrha života i pozitivni odnosi takođe su povezani sa psihološki bogatim životom. Autori sugerišu da ljudi, koji vode psihološki bogate živote, ne druže se samo sa istom osobom ili osobama ili slede jedan cilj u samo jednom životnom segmentu.

Ljudi koji vode psihološki bogate živote takođe teže da budu liberalniji. „Oni koji vode srećne i/ili smislene živote radije održavaju društveni poredak i status kuo“, primećuju Oishi i Westgate: ,,Dok oni koji vode psihološki bogate živote izgleda prihvataju društvenu promenu“.

Šta olakšava život psihološkog bogatstva?

Da li želite srećan život? Pomoći će ako imate resurse kao što su novac, vreme i odnosi (u širem smislu, ne samo romantični). Želite smislen život? Moralni principi, odnosi (u širem smislu) i doslednost mogu pomoći. Ako želite psihološki bogat život, pomoći će vam znatiželja, vreme, energija i spontanost.

Određene vrste životnih iskustava povezane su sa psihološki bogatim životom. One uključuju:

 • Provođenje semestra u inostranstvu ili samo kratka putovanja u svakodnevnom životu
 • Izazovni ili dramatični životni događaji

Ovo poslednje je jedno od intrigantnijih i jedinstvenih iskustava koja mogu doprineti psihološki bogatom životu. Ljudi koji su doživeli katastrofe i tragedije možda neće reći da su im zbog toga životi srećniji, ali bi vodili verovatno psihološki bogatiji život. Na primer, razvod može biti bolan – ali takođe može promeniti vašu perspektivu tako da ga shvatite na način koji psihološki obogaćuje.

Šta imate od psihološki bogatog života?

Ljudi koji vode srećan život dobijaju lično zadovoljstvo. Ljudi koji žive smislenim životom mogu doprineti društvu. Ljudi koji žive psihološki bogatim životom nagrađeni su mudrošću. Na primer:

 • Imaju dubinu i širinu znanja.
 • Na kompleksan način rezonuju stvari
 • Oni shvataju da ono što znaju nije konačno i nije univerzalno.

Autori veruju da ova mudrost potiče od mnogih različitih vrsta životnih iskustava ljudi, koji vode psihološki bogate živote. U svom svakodnevnom životu ljudi, koji vode psihološki bogat život, bave se nekim novim aktivnostima, a ne samo rutinskim. Кao studenti, pohađaju izazovne kurseve i stalo im je do toga da zaista nauče stvari, a ne samo da dobiju dobre ocene.

Na samrti, ljudi koji su vodili srećne živote mogli bi reći: ,,Bilo mi je zabavno!” Ljudi koji su vodili smislene živote mogli bi reći: ,,Ja sam uradio nešto značajno!” Oni koji su vodili psihološki bogate živote mogli bi umesto toga reći: ,,Кakvo putovanje!”

Globalne perspektive: Dobar život, u 9 nacija

Oishi i Vestgate želeli su da provere svoje ideje u različitim zemljama. Pitali su ljude iz devet nacija – Indije, Singapura, Angole, Japana, Južne Кoreje, Norveške, Portugalije, Nemačke i SAD – da opišu svoj idealan život. Zatim su ih zamolili da svoje živote ocene koliko su srećni, smisleni i psihološki bogati. Ljudi iz svih devet nacija obično su svoj idealni život ocenjivali visoko na sva tri polja.

Šta ako bi morali da izaberu samo jedan? Sreća je bila najpopularniji izbor u svakoj zemlji. Smisao je bio sledeći. Ipak, znatan procenat ljudi u svakoj naciji, između 7 i 17 procenata, rekao je da bi izabrali psihološki bogat život, čak i na račun srećnog i smislenog života.

Da li je posebno verovatno da će samci voditi psihološki bogat život?

Autori nikada nisu upoređivali ljude različitog bračnog statusa ili statusa veze u studijama koje su opisali. Oni su, međutim, pomenuli ovo:

„Prema Кjerkegoru, venčana osoba sa sigurnim, cenjenim poslom i decom može imati srećan i (u mnogim pogledima) smislen život, ali ne nužno i život bogat različitim iskustvima koja menjaju perspektivu. Iako većina ljudi bira konvencionalan, siguran i poštovan život, drugi … umesto toga biraju život lutalice-nekonvencionalan, nestabilan i beskompromisan.

Nekoliko karakteristika i iskustava ljudi koji vode psihološki bogate živote takođe su povezani sa voljenjem samačkog života. Na primer:

 • Otvorenog uma: U knjizi „ Loše ličnosti ljudi, koji vole da budu sami “ pregledao sam više studija koje su pokazale da su ljudi, koji vole da provode vreme sami i oni koji se ne plaše da budu slobodni, skloniji od drugih da budu otvorenog uma.
 • Lični rast: U studiji o odraslima u srednjim godinama, više od 1.000 ljudi koji su uvek bili samci upoređeni su sa više od 3.000 ljudi koji su bili u stalnom braku. Ljudi koji su ostali sami, u poređenju sa onima koji su ostali u braku, izjavili su da su doživeli više ličnog rasta. Verovatnije je da će se složiti sa izjavama poput: „Za mene je život bio kontinuiran proces učenja, promene i rasta.“
 • Autonomija: U istoj studiji, ljudi koji su ostali sami skloniji su izjavama kao što je: „Ocenjujem sebe po onome što mislim da je važno, a ne prema vrednostima za koje drugi misle da su važne“. Кao odgovor na pitanja u kvizu „Samci u srcu“, ljudi koji su samci češće se opisuju kao previše samopouzdanima, kao da lično vladaju i žele da sami donose odluke o malim i velikim stvarima.
 • Avanturistički nastrojeni: Ljudi koji su samci možda će verovatno ostvariti svoje snove. To bi moglo značiti bavljenje avanturama ili drugim intrigantnim mogućnostima, odabir smislenog posla umesto onog unosnijeg, kada ne mogu imati oba, ili biti tu za ljude koji im najviše znače.

Oni ne stavljaju samo jednu osobu u središte svog života: Po definiciji, ljudi koji su samci ne organizuju svoj život oko romantičnog partnera. Oni provode vreme sa ljudima i brinu se o onima, koje smatraju vrednima, bez davanja prioriteta romantičnom partneru ili onom potencijalnom.

Možemo li iz istraživanja zaključiti da samci žive psihološki bogatiji život od ljudi u braku? Generalno, ne znam ništa o samcima, ali moja hipoteza je da su ljudi koji izaberu da budu slobodni iz pozitivnih razloga, kao što je ,,samac u srcu”, skloniji da dožive više psihološkog bogatstva u svom životu.

Izvor teksta: ovde. Prevod: Portal Preporučujemo