Računovodstvene/knjigovodstvene usluge

Posedujemo znanje u domenu lokalne računovodstvene/knjigovodstvene prakse. Nudimo vam kompletan spektar profesionalnih računovodstvenih usluga, finansijskog izveštavanja, usluga obračuna zarada zaposlenih i usluga komunikacije sa poreskim organima i usaglašavanja redovnih obaveza poreskih obveznika sa Zakonom.

Poznajemo nove zakonske regulative i prakse na poslovanja preduzeća i našim klijentima nudimo pomoć u razvoju odgovarajuće strategije kako bi iz svake novonastale situacije preduzeća mogla da izvuku najveću moguću korist.

 

– vođenje glavne knjige

– vođenje analitičkih knjiga:

– kupci, dobavljači,

– osnovna sredstva/roba, materijal, gotovi proizvodi

– lična primanja zaposlenih

– proizvodnja

– obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza

– završni obračun

– preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva

– zastupanje korisnika pred državnim organima za poslove finansijske – kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove

– drugi finansijski poslovi-obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.

– vodjenje knjiga u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja

– sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja

– obračun zarada i vodjenje evidencije zaposlenih

– izrada specijalnih bilansa (likvidacioni bilans, sanacioni bilansi, konsolidovani bilansi, deobni, bilansi fuzije itd.)

– računovodstveni konsalting (tumačenje pojedinih MSFI)

– izrada napomena uz finansijske izveštaje

– sastavljanje pravilnika o računovodstvenim politikama u skladu sa MSFI – i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja

– organizacija računovodstva (ustrojavanje i unapredjenje računovodstvene funkcije, tokova dokumentacije i sistema internih računovodstvenih kontrola)