covek-gleda-u-tablet
Biznis

Šta je korporativni imidž i zašto je neophodan u korporativnoj kulturi?

Činjenica je da svaka kompanija ima svoj identitet. Reč je jednostavno o statusu koji jedna kompanija ostvaruje prostim obavljanjem aktivnosti, koji posebno dolazi do izražaja pri poređenju sa konkurentskim organizacijama.

Međutim, neophodan uslov kako bi se kompanija istakla u odnosu na konkurenciju na tržištu je ostvaren korporativni imidž. Dok korporativni identitet govori o naravi vaše kompanije, za imidž možemo da kažemo da je slika te naravi u očima javnosti.

Prepoznatljivost poslovanja kompanije je uslov za stvaranje odnosa od poverenja sa klijentima i zato je važno pridati posebnu pažnju u analizi postojaćeg, kao i uporno ulagati u unapređenje korporativnog imidža.

U daljem tekstu saznajte više o tome šta je korporativni imidž, koja je njegova uloga i kako da poradite na tome da imidž vaše kompanije bude prepoznat kao stabilan.

Šta je korporativni imidž?

Imidž nasuprot identitetu predstavlja subjektivitet interesnih grupa kompanije – što znači da podrazumeva stavove javnosti u poređenju sa tim što kompanija zapravo jeste. Posao menadžera za odnose sa javnošću ili zaduženog lica, jeste da ova dva pojma u što većoj meri približi.

Korporativni imidž ima funkciju da olakša komunikaciju kompanije sa njenim interesnim grupama – zaposlenima, saradnicima i korisnicima usluga, to jest kupcima proizvoda. Javni koncept poslovanja omogućava interesnim grupama da pronađu kompaniju koja je u skladu sa njihovim ličnim stavovima i verovanjima, a onda se sa istom i identifikuju.

Važan deo korporativnog imidža su i vizuelna sredstva kojima kompanija komunicira – logo, specifična paleta boja i slično, koja se primenjuju na najrazličitije načine – kao što je personalizacija rokovnika, brošura i ostalog korporativnog materijala. U pitanju je jedinstveni način da kompanija jasno plasira elemente svoje misije i vizije kroz svoju vizuelnost.

kucanje-po-tastaturi

Kako da vaš korporativni imidž bude postojan?

Kako je korporativni imidž kompanije način da kompanija i interesne grupe stupe u kontakt, a potom i izgrade odnos, jasno je zašto je važno postaviti pozicioniranje imidža vaše kompanije na interesno tržište kao poslovni cilj.

Najpre je važno da imate u vidu se poverenje u pouzdanost vašeg poslovanja ne može steći “preko noći”. Brendovi korporacija na koje se ugledate su na istom radili više godina, ili čak decenija.

Za postojan korporativni imidž je najvažnija doslednost komunikacione strategije –  dakle nepromenljiva i jedinstvena celina estetike brenda i načina upravljanja poslovanjem kompanije. Doslednost reputacije kompanije je ključni faktor uspeha u stvaranju lojalnih kliljenata.

Treba da budete strpljivi i fokusirani na aktivnosti koje će unaprediti internu i eksternu komunikaciju kompanije. Tajna uspeha jakog brenda je u dobroj taktici kreiranja i održavanja pozitivnog utiska javnosti o poslovanju kompanije.

Koje su najčešće greške u izgradnji reputacije kompanije?

Jedna od glavnih grešaka pri formiranju ili tranformaciji korporativnog imidža, je što kompanije često nisu svesne putem kojih sve kanala komuniciraju sa svojim interesnim grupama.

Pored prepoznatljivog slogana, dizajna sajta ili traženosti usluga ili proizvoda koje imate u ponudi, na korporativni imidž utiče i kako se zaposleni javlja na telefonski poziv, da li je vaš poslovni prostor uredan, kakav je ton poruka koje plasirate putem digitalnih platformi, itd.

Suština problema je poznavanje celokupnog procesa odnosa vaše kompanije sa klijentima, kao i vičnost u upravljanju njime. Jednostavno, što ste bolje upravljate tim odnosom – to će imidž vaše kompanije biti stabilniji, a poslovanje uspešnije.

Stabilan korporativni imidž, dakle, zahteva da vaša kompanija neprestano ispunjava obećanja koja daje – od iskustva komuniciranja sa kompanijom, do kvaliteta njenog proizvoda ili usluge. Važno je da nikad ne prestajete da osluškujete interesne grupe vaše kompanije i da na njihovo ponašanje reagujete pravovremeno i na pravi način.

Korporativni imidž govori o kvalitetu i uspesima vaše kompanije. Zato je važno da se što pre suočite sa pozicijom imidža vaše kompanije na tržištu i odredite njegove najvažnije elemente i potencijalne kanale putem kojih ih plasirate javnosti.

Formirajte ili upotpunite vaš poslovni stil kako bi jasan koncept “ličnosti” vaše kompanije omogućio da vaše poslovne ideje ostvare svoj potencijal.