pisanje tekstova
IT tehnologije

Kreiranje sadržaja za vaš sajt

Da li imate vemena da pišete tekstove za vaš sajt?

Da bi vaš sajt imao veliku posećenost neophodno je da se redovno objavljuje zanimljiv sadržaj i na taj način održava interakcija sa klijentima. Takvi sajtovi ili web portali bolje su rangirani na Guglu a samim tim i posećeniji. Pored brojnih SEO standarda kojima treba da se vodite prilikom pisanja tekstova za sajtove, obratite pažnju na čitljivost i razumljivost vašeg teksta, jasnost i preciznost, direktnost, veličinu fonta, naslov i podnaslove. Zbog pomenutih mnogobrojnih faktora o kojima treba voditi računa, pisanje tekstova za sajtove nije jednostavno. Spektrum kooperativa pruža uslugu pisanja tekstova za sajtove i društvene mreže, kao i uslugu pripreme ostalog sadržaja za vaš sajt. Kreiranje sadržaja za sajt možete naručiti preko i-mejla kontakt@spektrum.rs ili na broj telefona: 062/234-251.

pisanje tekstova

Bitni su i lektura i korektura teksta?

Na internetu vaš sajt ostavlja prvi utisak o vama, o vašem poslovanju i o uslugama koje pružate, na vaše potencijalne klijente. Vaš portal je ogledalo vašeg poslovanja. Zato je lektura teksta neophodna. Kvalitetan tekst ne sme da ima pravopisne, stilske i gramatičke greške. Ispravljanje stilskih, slovnih i znakovnih grešaka povećava razumljivost i čitljivost, i neophodna je na sajtu koji ima pretenzije da bude uspešan.

Zašto je važno povećanje posećenosti sajta?

Danas, kada neko želi da pronađe određeni proizvod ili uslugu najpre ih traži na Guglu. Zato je neophodno da vaš tekst sadrži ključne reči koje vaši potencijalni kupci, klijenti i poslovni partneri unose u Gugl pretragu. Povećanjem posećenosti sajta vi povećavate šanse za unapređenje svog poslovanja. Investiranje u SEO optimizaciju je isplativa investicija. Rezultate od desetina hiljada mesečnih posetilaca Spektrum kooperativa postiže na mnogobrojne načine a jedan od njih jeste i optimizacija sajta. Sve usluge koje Spektrum kooperativa pruža klijentima imaju za cilj unapređenje vašeg poslovanja.

Da li želite da budete prvi na Guglu? Angažujte profesionalni tim Spektrum kooperative na i-mejl: kontakt@spektrum.rs ili na telefon: 062/234-251 kako bi prvi utisak na vaše potencijalne klijente bio najbolji mogući.

spektrum kooperativa
www.spektrum.rs