jelena bulatović
Ona

Jelena Bulatović: Menadžeri u Srbiji

Za KARAKTER govori JELENA BULATOVIĆ, izvršna direktorka Srpske asocijacije menadžera (SAM)

jelena bulatović

Menadžeri su ljudi na kojima je velika odgovornost, od kojih se očekuje da ostvaruju odlične poslovne rezultate, da uspešno upravljaju ljudima, da predvode promene i inovacije unutar kompanije, kao i da budu odgovorni pojedinci prema mladima i društvu. Pored toga, uloga menadžera je i da budu spona između vlasnika i zaposlenih, što je često vrlo izazovno.

Sve u svemu, menadžeri imaju vrlo velike odgovornosti, od njih se očekuje da budu visoko obrazovani, sa iskustvom, streškim razmišljanjem, da budu kreativni i inovativni, sa druge strane da budu visokih etičkih načela, socijalno i emocionalno inteligentni.

Imajući sve ovo u vidu, očekivalo bi se da je ova profesija visokopozicionirana i da uživa ugled u društvu, što je u velikom procentu tačno; ipak, i dalje postoje mišljenja, da ne kažem predrasude, da su menadžeri „tajkuni“, „privatnici“ uz naravno negativnu konotaciju…što je naješće daleko od istine.

AFIRMACIJA I UGLED

Većina mojih kolega i saradnika su iskusni profesionalci koji su, zbog svojih veština, znanja i ugleda, na menadžerskim pozicijama i koji svakodnevno donose veliki broj odluka koje se tiču održivosti i budućnosti kompanija koje vode, koji brinu o imovini vlasnika i dobrobiti zaposlenih i šire društvene zajednici, koji su neretko filantropi, mecene i donatori. Sa ponosom mogu da kažem da veliki broj takvih menadžera okuplja Srpska asocijacija menadžera i stoga je jedan od naših ciljeva i promocija menadžerske profesije, profesionalizacija i afirmacija menadžerske struke i građenje ugleda menadžera u društvu.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Iskreno smatram da je uloga menadžera za ekonomiju vrlo značajna, posebno u segmentu unapređenja biznisa, transformacije porodičnih kompanija u korporacije, u ostvarivanju ciljeva koji su preko profita (tzv. triple bottom line – profit, planeta, ljudi). Društvena odgovornost mora biti jednako važna karakteristika dobrog menadžera kao što je i ostvarivanje profita i razvoj kompanije.

Menadžeri moraju razmišljati kako da bolje upravljalju ljudima, kako da razvijaju mlade ljude i talente, kako da podstiču u njima integritet, kreativnost, inovativnost, emocionalnu inteligenciju, odgovornost prema prirodi i lokalnoj zajednici. Uz promene koje donosi digitalizacija, četvrta industrijska revolucija i ubrzana automatizaciju mnogobrojnih procesa, to su osobine koje će sve više imati na ceni u budućnosti.

NAJBOLJI KANDIDAT

Gledajući iz ličnog ugla kao žene koja je na menadžerskoj poziciji, tokom svoje karijere imala sam sreću da sam uvek radila u okruženju gde se nije postavljalo pitanje da li se traži žena ili muškarac za neku poziciju, projekat ili posao već se tražio najbolji kandidat.

Često se priča u javnosti da postoje velike razlike između zarada muškaraca i žena i verujem da postoje takvi primeri. Meni je vrlo važno da kroz SAM promovišemo jednakost i ravnopravnost u svakom pogledu i da podržavamo one poslodavce koji se ističu svojim pozitivnim poslovnim praksama.

(MEĐUSOBNA) PODRŠKA

Nikada mi nije bilo važno da li bi neki muškarac dobio ili ispregovarao bolje uslove za istu poziciju, već da li sam ja dobila ono što sam očekivala i da li sam ja lično zadovoljna. Na poziciji sam izvršnog direktora u SAM-u i člana Upravnog odbora Opportunity banke i do sada u svojoj karijeri nisam bila u situaciju da sam bila u neravnopravnom položaju zbog toga što sam žena. Ipak, svesna sam da u našoj svakodnevenici muškarci više jedni druge podržavaju, međusobno preporučuju za pozicije i poslove, kao i da se često lakše prihvataju uspesi koje ostvaruju muškarci nego žene.

Još uvek „provejava“ pitanje da li je neka žena dobar i sposoban menadžer, da li je sama postigla uspeh ili ne, kako je došla do neke pozicije… Sa druge strane, nije retko da nedostaje i međusobne podrške i poverenja među ženama i na tome takođe je potrebno raditi.

Dodala bih još da je i dalje malo žena na pozicijama generalnih direktora ili predsednika upravnih odbora, ali se stvari pomeraju i svakog dana ih je sve više.

Raste broj žena preduzetnica, posebno mladih preduzetnica što me posebno raduje i mi im u SAM-u dajemo posebnu podršku kroz naše programe.

BOLJI LJUDI

Za mene kao nekoga ko je izvršni direktor udruženja menadžera najveći izazovi su u vezi sa ispunjavanjem očekivanja članova, da li smo dovoljno aktuelni, zanimljivi, da li su naše aktivnosti, događaji i programi atraktivni za nove generacije koje dolaze? Kako da menjamo, unapređujemo i transformišemo SAM da bude privlačan za mlade ljude koji će se baviti nekim zanimanjima koji možda danas još uvek ne postoje? Kako da negujemo i prenosimo prave vrednosti? Kako da svi zajedno još više utičemo na pozitivne promene u društvu, kako da kroz naše programe stvaramo ne samo bolje menadžere, nego i bolje ljude.

Razmišljanje o ovim pitanjima i pronalaženje odgovora sa mojim timom je nešto što me pokreće i što čini na ovaj naš menadžerski posao svakoga dana iznova uzbudljivim…

 (Budikarakter.rs)