darko savić
Biznis

Darko Savić, izvršni direktor New Event d.o.o: Uspeh naših klijenata je naš prioritet

U Jugoistočnoj Evropi jedini smo ovlašćeni predstavnici German Blue Chip investicionog fonda koji ulaže u DAX i MDAX indekse na nemačkoj berzi.

New Event d.o.o. je kompanija za konsalting, lobiranje i poslovni menadžment. Stručni tim ove kompanije pruža opsežne usluge u lobiranju, poslovnom i finansijskom savetovanju, organizaciji događaja i privremenom profesionalnom menadžmentu u malim i srednjim preduzećima. New Event je jedno od retkih registrovanih preduzeća u Srbiji koje ima zvaničnu licencu za bavljenje lobiranjem. Razgovarali smo sa izvršnim direktorom kompanije Darkom Savićem o uspesima i izazovima kompanije.

darko savić
Darko Savić, izvršni direktor kompanije New Event d.o.o.
  1. Klijentima pružate podršku u procesu razvoja. Šta su bili njihovi najveći izazovi tokom pandemije virusa korona i na koji način ste ih savetovali i podržavali?

Većina kompanija morala je da iznalazi nova i kreativna rešenja kako bi na što bolji način odgovorila na novonastalu epidemijsku situaciju. U mnogim sektorima prodaja je pala. Međutim, finansijske obaveze prema dobavljačima, zaposlenima, kreditorima i investitorima su uglavnom morale da nastave da se servisiraju, i to na štetu opšte likvidnosti kompanija. Kako je obim uticaja pandemije postao jasan, počelo se sa primenom principa kriznog menadžmenta. S jedne strane, kompanije su činile sve što mogu da zaštite dobrobit svojih zaposlenih i društva. Istovremeno, zarad očuvanja svog poslovanja su se repozicionirale i smanjile troškove kako bi povećale svoju likvidnost. Veliki izazov je bio i organizacija rada na daljinu, kao i iznalaženje načina evaluacije takvog rada. Kompanije koje imaju fleksibilniji i kreativniji pristup bolje se prilagođavaju objektivnim okolnostima i uspešnije prebrode ovakve krize.

direktor new event finansijski direktor
Darko Savić, izvršni direktor, i Marko Schneider, finansijski direktor kompanije New Event d.o.o.
  1. Nudite široku lepezu usluga, poput lobiranja, različitih vrsta konsaltinga, prodaje… Recite nam više o vašem timu, uslugama i zbog čega vas klijenti najviše kontaktiraju?

Najviše smo angažovani na savetovanju naših partnera iz Srbije kako da svoje poslovanje realizuju na tržištu centralne Evrope ali i savetovanju stranih kompanija kako da uspešno zasnuju svoje poslovanje u Srbiji. New Event je takođe i jedna od retkih registrovanih kompanija u Srbiji koja ima zvaničnu dozvolu da se bavi lobiranjem. Naša kompanija je i vlasnik franšize Mertel kompanije, koja je specijalizovana za organizaciju događaja koji kompanijama pomažu da ostvare svoje ciljeve iz oblasti prodaje, promocije ili unapređenja svoje organizacione strukture.

Najviše smo angažovani na savetovanju naših partnera iz Srbije kako da svoje poslovanje realizuju na tržištu centralne Evrope ali i savetovanju stranih kompanija kako da uspešno zasnuju svoje poslovanje u Srbiji.

U Jugoistočnoj Evropi jedini smo ovlašćeni predstavnici German Blue Chip investicionog fonda koji ulaže u DAX i MDAX indekse na nemačkoj berzi. Svojim partnerima pomažemo i savetima iz oblasti finansija, investiranja, poreske politike i marketinga. Naš finansijski direktor Marko Schneider je iskusni profesionalac sa dokazanim uspesima u bankarskom i finansijskom sektoru u zemljama centralne Evrope i ima velikog iskustva u poslovanju u Srbiji. Naš tim čine profesionalci iz oblasti lobiranja, marketinga, finansija, zakonodavstva, politike, diplomatije, savremenih komunikacionih tehnologija i tako dalje.

  1. Na sajtu ste naveli da vodite računa o svakom koraku do uspeha! Prema Vašem mišljenju koji su to koraci ka uspehu najvažniji?

Uspeh se uvek gradi u pozitivnoj sinergiji sa klijentima, partnerima i zaposlenima. Presudno za uspeh svake kompanije je da štiti interese svojih klijenata i da joj uspeh klijenata bude prioritet. Osim toga, važno je da kompanija vodi računa o najboljem interesu svih zastupljenih strana pa tako i o interesu zaposlenih ali i društva u celini. U takvim uslovima pojedinci su motivisaniji da daju veći doprinos zajedničkim uspesima. Takođe, kreativnost, znanje i iskustvo, kao i angažovanje pouzdanog i kvalitetnog kadra, u današnjem poslovnom svetu daju najveće rezultate.

poslujte na tržištu evrope

  1. Na koje ste uspehe Vaše kompanije do sada najviše ponosni i kakvi su Vam dalji planovi?

Pomogli smo većem broju kompanija iz Austrije, Holandije, Nemačke da ostvare poslovnu saradnju ili investiciju u Srbiji, Crnoj Gori i BiH. Organizovali smo veći broj hibridnih konferencija za ministre Zapadnog Balkana. IT kompanijama iz inostranstva pomažemo da u našem regionu pronađu pouzdane partnerske kompanije koje mogu da odgovore visokim standardima u pogledu kadra, resursa i vremenskih okvira.

Planiramo da povećamo broj klijenata sa kojima bi osvajali evropsko tržište ali i broj stranih kompanija kojima ćemo pomoći da ostvare svoje poslovanje u Srbiji i regionu. U interesu nam je da dođe do što veće poslovne saradnje između naše zemlje i zemalja centralne Evrope, kao i do razmene iskustva i transfera znanja. Želimo da doprinesemo ustanovljenju dobrih poslovnih praksi ali i realizaciji poslovnih projekata koji su od šireg društvenog značaja.

Izvor: Diplomacy&Commerce.

darko savić marko schneider

BIOGRAFIJA – DARKO SAVIĆ

Darko Savić je svoju poslovnu karijeru izgradio u oblasti profesionalnog menadžmenta i konsaltinga, korporativnog poslovanja, organizacije poslovnih događaja, finansijske forenzike, kao i u oblasti upravljanja rizikom. U svojstvu izvršnog menadžera i konsultanta bio je angažovan u većem broju kompanija u regionu Centralne Evrope. Jedan je od malog broja registrovanih lobista u Srbiji.

U fokusu njegovog interesovanja je rad na unapređenju poslovanja i organizacione strukture kompanija svojih klijenata. Kao generalni direktor ogranka za Srbiju kompanije Mertel, koja je specijalizovana za organizaciju događaja, pomaže svojim partnerima da svoje poslovanje predstave na kvalitetne, oprobane i uspešne načine. Domaćim kompanijama pomaže da izađu na evropsko tržište a stranim kompanijama da ostvare svoje poslovanje u Srbiji.

Poseduje Bačelor diplomu iz ekonomije sa Univerziteta poslovnih studija iz Banja Luke.

Detaljnije na sajtu kompanije New Event d.o.o.