bojana-rudović
Ona

Bojana Rudović: Šta je uspeh ako si na putu do njega izgubio dobro u sebi

Ozbiljnost je njen zaštitni znak. U svakom smislu. Očigledno je to i kada sa njom razgovarate o profesiji ili o životnim izazovima. Iza njenog pronicljivog, sigurnog i donekle oštrog  pogleda, stoji vedar i autentičan duh, koji pleni pozitivnom i stvaralačkom energijom.

bojana-rudović

BOJANA RUDOVIĆ skicirala je, onako najiskrenije i širom otvorenih očiju, našu stvarnost za KARAKTER

Ona je marketing stručnjak sa više od 17 godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama u velikim kompanijama iz različitih industrija, od hemijske, prehrambene, do građevinske, gde je ostvarila izvrsne poslovne rezultate. Njeno polje ekspertize obuhvata strateški konsalting iz oblasti pozicioniranja brendova, marketing i korporativne komunikacije, razvoj portfolija proizvoda, definisanje cenovnih strategija

VREME PARADOKSA

Živimo u vremenu potpunog paradoksa.

Zatrpani smo informacijama. Sve što želimo da saznamo dostupno je „na klik“. Nikada se nije manje ulazilo u dubinu, odnosno suštinu stvari ili života.

Ističe se individualizam. Kao da su svi dovoljni sami sebi, ali nikada nisu bili duži redovi ispred vrata različitih gurua.

Opsesivno se pokazuju sreća i zadovoljstvo, a prava slika je često sasvim drugačija.

Nikada kao do sada se nije, iz tišine usamljenosti, više čekalo na tuđu potvrdu, lajk i šer.

Izgara se za novac koji se posle koristi za odlazak kod psihoterapeuta.

Čini se da imamo sve više izbora, sve više mogućnosti, a zapravo imamo sve manje slobode.

Toliko je „marki“ u životnoj svakodnevnici, a toliko duhovne nemaštine…

Nikada kao do sada se nije, iz tišine usamljenosti, više čekalo na tuđu potvrdu, lajk i šer

DIMENZIJE KOMPROMISA

Nemoguće je ne primetiti pojavu masovnog pristanka na „nove prilike“, odnosno skupljanje jeftinih poena, kao i okretanje na onu stranu na koju vetar duva…

Prave se kompromisi na koje ne bi trebalo da se pristaje, troši se energija da bi se postalo ono što drugi ljudi žele.

Na velika vrata su ušli sporazumaši, oportunisti i konformisti.

Teško je odoleti opojnom pritisku grupe. Ona nesebično poklanja svoje predloge, pravila i ubeđenja. Od vas se očekuje samo da ne ulazite u dubinu, da data pravila ne razmatrate, ne analizirate… Praktično da ne mislite.

PRIPREMLJENE „PREDSTAVE“

Koncept emocionalne inteligencije je zloupotrebljen i pogrešno interpretiran. Koristeći se njime mnogi prave savršen alibi za neetičko i netransparentno postizanje ciljeva ‒ posebno onih koji će doneti materijalno dobro, status ili moć.

U šareni papir se uvijaju i u belim rukavicama serviraju namere, koje, u najmanju ruku, mogu poremetiti nečiji poslovni ili privatni život. 

Sve je na prodaju. Interes je reč u koju je sve smešteno.

Oni iza čijih su leđa napisani scenariji ‒ uglavnom od strane više autora ‒ prozreli su sve te „predstave“. Zbog svoje egzistencije i brige za budućnost svoje dece, pretvaraju se da ne prepoznaju vukove u jagnjećoj koži. Trude se da razviju imunitet na ovu pojavu, da ostanu časni, dostojanstveni, svoji…

Postoje i oni koji pokleknu, počinju da gube sposobnost širine razmišljanja i postaju sledbenici mase. Zaneseni kratkoročnom dobiti, stupaju na scenu, počinju da igraju nepošteno i postaju isti kao njihovi mentori.

Svi uspešni, hrabri i karakterni ljudi, na bilo kom poslu, treba da preuzimu odgovornost i utiču na promenu svesti u svom okruženju

POGLEDATI SEBI U OČI

Ljudski je pogrešiti. Još ljudskije je pogledati sebi u oči. Prestati sa posesivnom jurnjavom za uspehom. Jer ‒ šta je uspeh ako si na tom putu do njega izgubio ili zaboravio dobro u sebi.

Potrebno je upoznati samog sebe, postati samosvestan, sazreti, sebi postaviti pitanja  „ko sam“ i „ko želim da budem“, shvatiti da nas ne određuju ni novac, ni društveni status, ni obrazovanje, ni posao… Bez obzira na poplavu „modernih“ životnih vrednosti, uvek će nas određivati samo naša dela.

Koncept emocionalne inteligencije je zloupotrebljen i pogrešno interpretiran. Koristeći se njime, mnogi prave savršen alibi za neetičko i netransparentno postizanje ciljeva ‒ posebno onih koji će doneti materijalno dobro, status ili moć

GDE SU NESTALI HEROJI

Svi uspešni, hrabri i karakterni ljudi ‒ ovo uspešni dođe kao pleonazam, jer ako si hrabar i karakteran već si uspešan ‒ na bilo kom poslu, treba da preuzimu odgovornost i utiču na promenu svesti u svom okruženju.

Duboko verujem da, uprkos svemu, na ovim prostorima i dalje ima mnogo ljudi sa integritetom, plemenitih, časnih i iskrenih, kao i da ima mnogo vaspitane, pametne i dobre dece. Veliki je broj onih koji su željni istinskih vrednosti. Svima nedostaju novi heroji poput onih moralnih i intelektualnih gromada iz našeg detinjstva.

Nedostaje poštovanje. Međusobno poštovanje. Poštovanje sebe samog.

KARAKTER STVARA KARAKTER

Potrebno je našoj deci, mladim ljudima, budućim rukovodiocima,  liderima, osvetliti put istinom koja kaže da se uspeh može postići iskrenošću i transparentnošću, snagom integriteta, usklađenošću reči i dela. Taj put jeste teži, doduše samo prividno – jer ti je duša ispunjena i nema noćnih utvara da te bude, ali je i čvršći i dugoročniji.

Treba negovati ideju liderstva, moramo znati ko smo i biti to bez straha u različitim okolnostima.

Potrebno je objasniti značaj vrednovanja istine, preuzimanja odgovornosti, argumentovanog branjenja stava, preispitivanja mišljenja i tuđeg i sopstvenog.

Moramo znati koliko je važno igrati pošteno, imati hrabrosti i priznati grešku, pasti i ponovo ustati…

I zašto je važna strast u radu, verovanje u sopstvene ideje, ljubav prema ljudima, empatija, podrška, nesebičnost u deljenju iskustva i znanja, zdravorazumnost, budnost, pronicljivost, istrajnost, tolerancija, odlučnost…

Piše: Gorčin Tadić, Foto: Sanda Mokanić